Bitümlü Sıcak Karışım Nedir?

Bitümlü Sıcak Karışım Nedir?

Karayolu ulaşımında üretimi en yaygın olan malzemelerden biri de asfalttır. Asfalt üretiminde günümüzde en sık kullanılan karışım ise Bitümlü Sıcak Karışımdır.

Bitümlü sıcak karışım,140-160°C sıcaklıkta agrega(%93-97) ve bitümün(%3-7) uygun oranlarda asfalt plentinde karıştırılması ile elde edilir. Karayollarında esnek üst yapı kaplama türü olarak kullanılır. Esnek üst yapının rijit üst yapıdan en büyük farkı üzerine gelecek yükü esnekliği ile absorbe etmesidir. Bsk’nın en büyük özelliği stabil, dayanıklı ve esnek olmasıdır.

Alttan üstte bitümlü temel, binder, aşınma tabakası olmak üzere 3 ayrı tabakadan oluşur.

Bitümlü Sıcak Karışım Tabakaları

Aşınma Tabakası

BSK’nın en üst tabakası olan aşınma tabakası yoğun trafikli yollar ve otoyollarda asfalt betonu olarak uygulanmaktadır. Genellikle 4-5 cm kalınlığındadır. Bitmiş yol yüzeyinde yeterli güvenlik ve konfor için yeterli sürtünme katsayısına ve dayanıklılığa sahip bir tabakadır. Hem trafik yüküne hem de çevreden  gelebilecek dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Elastik deformasyonlara karşı yeterli esnekliğe karşı sahiptir bundan dolayı deformasyonlara karşı dayanıklıdır. 3 ayrı tipte üretilir.

  • TİP 1 (0-19MM)
  • TİP 2 (0-12.5MM)
  • TİP 3 (0-9.5MM)

Binder Tabakası

Bitümlü temel üzerine genellikle 6-8 cm olacak şekilde uygulanan asfalt betonudur.(0-25 mm) arası şartnameye uygun gradasyon limitleri içerisinde dizayn şartlarına uygun olarak üretilen taşıyıcı tabakadır.

Bitümlü Temel Tabakası

Trafik yoğunluğuna bağlı olarak 8-18 cm kalığında uygulanan bitümlü temel tabakası , genellikle bağlayıcısız granüler temel veya plentmiks temel (PMT) üzerine uygulanır.0-37.5 mm arası şartnamede belirtilen gradasyon limitlerine uygun dizayn şartlarına uygun olarak üretilen taşıyıcı tabakadır. Mevcut zemin şartları ve projeye uygun olarak Tip A ve Tip B gradasyon üretilmektedir.

  •  Tip A  Dmax =38mm
  •  Tip B Dmax=25 mm
    Bitümlü Sıcak Karışım Tabakaları