Taahhüt İşleri

MSG YOL YAPI Taahhüt, üstüne, üzerine alma, bir işi yapacağına dair söz verme, bir işi yapmak için resmi şekilde sözleşme, borç altına girme, vaad etme anlamına gelmektedir.

inşaat olarak kentsel dönüşüm, konut, işyeri, ticari ve endüstri yapıları, renovasyon ve restorasyon inşaatları yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına tüm yapım faaliyetlerini üstlenerek projenin kaliteli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler.

İnşaat öncesi proje tasarım safhalarından başlayarak, işverenin istekleri doğrultusunda ekonomik-hızlı-fonksiyonel-verimli yapılar oluşturmaktayız.

Sunduğumuz hizmetler arasında; onarım güçlendirme hizmetleri, tarihi yapıları depreme karşı güçlendirme uygulamaları, betonarme yapıları depreme karşı güçlendirme uygulamaları yer almaktadır

İnşaat yapım komple bir veya birden fazla binayı kapsadığı gibi, bir binayı veya bir kısmını, bir bölümünü de kapsayabilir. Bu durum işin tanımında net bir şekilde belirtilir.

Üretim planlaması ve etkin kaynak kullanımı ile oftek inşaat olarak işin hedeflenen, süre ve maliyette bitirilmesi için kalite güvencesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş programı gibi faaliyetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, projenin

Restorasyon

Restorasyon aynı zamanda mevcut normal bina ve yapılar için de yapılabilmektedir. Bina veya yapının hasar görmesi, iyileştirilmesi, içinde vaya dışında değişiklik yapılması vb sebeplerle restorasyona ihtiyaç olabilir. Firmamız işin durumuna, ihtiyaca veya ihale şartlarına göre gerekli çalışmaları yaparak işi neticelendirir.
MSG YOL YAPI’nın faaliyet alanı ve hizmet yelpazesi; Yurtiçi ve yurt dışında İnşaat ve Altyapı Projeleri, Oteller, Sağlık Tesisleri, Fabrika, restorasyon, tadilat gibi Genel Taahhüt İşleridir.

sahibine anahtar teslim olarak işi tamamlamaktayız. Taahhüt işlerinde faaliyet alanına giren ve ilgilendiğimiz projeler hakkında şartname incelenmekte, ön fizibilite çalışması yapılmakta ve makul olan projelere teklif verilmektedir.

Taahhüt işlerindeki temel amaç taahhütü şartname ve prosedürlere uygun olarak kaliteli bir şekilde zamanından önce teslim etmektir